Các bước chuẩn bị để cài đặt mail server trên Centos 7

1. Môi trường để cài đặt:

 • Áp dụng cho hệ điều hàng Linux: Centos 7
 • PTR phải trỏ IP về đúng domain của mail server. VD: mailserver.lcdung.top (muốn gửi vào box gmail, yahoo, microsoft,…)
 • Đã cài đặt PHP-FPM (Nền tảng cài đặt ViMbAdmin)
 • Đã cài đặt MySQL hoặc MariaDB (Nền tảng cài đặt ViMbAdmin)
 • DNS phải có các record sau:
  • MX (Mail Exchanger): @ | mailserver.lcdung.top
  • TXT (Text): @ | “v=spf1 a mx ip4:192.168.16.181  mx:lcdung.top -all”

2. Công cụ cài đặt:

 • Postfix: chương trình mã nguồn mở (open-source) dùng để gửi mail.
 • Dovecot: ứng dụng IMAP và POP3 mã nguồn mở, được thiết kế dành riêng cho hệ điều hành Linux/Unix. Dovecot lấy Email từ postfix và mang về các hộp thư. Bạn có thể nhận thư từ Dovecot thông qua giao thức POP3 và IMAP.
 • ViMbAdmin: Website dùng ngôn ngữ PHP dùng để quản lý domain, mailbox, logs, đổi thông tin tài khoản mail,…
 • RoundCube: Web mail dùng để quản lý việc nhận, gửi mail khi có account mailbox.

Bạn có thể xem “Hướng dẫn cài đặt Postfix, Dovecot, ViMbAdmin, RoundCubetại đây

 • SPF( SPF Record – Sender Policy Framework)
 • DKIM( DomainKeys Identified Mail)

Bạn có thể xem “Hướng dẫn cấu hình SPF và DKIM cho mail server để xác thực hợp lệ tránh vào spamtại đây

3. Công cụ kiểm tra khi cài đặt:

 • Kiểm tra có thể kết nối với mail server tại máy tính cài đặt:
  • Cái này thì dùng lệnh cmd gõ lệnh kiểm tra: “telnet ip/domain PORT
  • VD:
   telnet 192.168.16.181 25
   telnet mailserver.lcdung.top 110
  • Chú ý: POP3 port 25 là gửi mail, port 110 là nhận mail. Ngoài ra IMAP thì sẽ có port khác lúc cài đặt sẽ thấy
 • Kiểm tra PTR xem IP đang dùng có đúng host name:
  • Link tool: http://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=mx%3a&run=toolpage
  • Lưu ý chọn Reverse Lookup để kiểm tra IP
 • Kiểm tra port 25 sau khi setup mail server thành công:
  • Link kiểm tra: https://www.port25.com/authentication-checker/
  • Tạo email gửi tới: check-auth@verifier.port25.com
  • Sau đó bạn sẽ nhận 1 mail phẩn hồi thông tin port 25 cần nâng cấp thêm những gì.Kết quả kiểm tra port 25 khi gửi mail

4 comments On Các bước chuẩn bị để cài đặt mail server trên Centos 7

Comments are closed.

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.