Site icon LCDUNG

Nginx và Apache

I. Giới thiệu

1. Apache là gì?

Apache HTTP Server, hay thường được gọi là Apache là phần mềm web server được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Ban đầu được dựa trên NCSA HTTPd server. Apache bắt đầu được phát triển vào khoảng đầu năm 1995 khi NCSA bị đình trệ và đóng 1 vai trò quan trọng trong sự phát triển ban đầu của World Wide Web, nhanh chóng vượt qua NCSA HTTPd như HTTP server ưu thế và trở nên phổ biến nhất kể từ tháng 4/1996. Vào năm 2009, nó trở thành phần mềm web server đầu tiên phục vụ hơn 100 triệu website.
Apache được phát triển và duy trì bởi 1 cộng đồng mở của các nhà phát triển dưới sự bảo trợ của Apache Software Foundation. Thường được sử dụng trên hệ thống giống Unix (thường là Linux), ngoài ra còn hỗ trợ rộng rãi các hệ điều hành khác bao gồm eComStation, Microsoft Windows, NetWare, OpenVMS, OS/2 và TPF. Apache là miễn phí và là phần mềm mã nguồn mở.
Vào tháng 11/2015, Apache được đánh giá phục vụ 50% của tất cả các website đang hoạt động và 35% top server trên tất cả các lĩnh vực.

2. Nginx là gì?

Nginx (phát âm là “engine x”) là 1 web server tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý đồng thời cao, hiệu suất và sử dụng ít bộ nhớ. Nó cũng có thể hoạt động như một reverse proxy server cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như cân bằng tải (load balancer) và HTTP cache.
Được tạo ra bởi Igor Sysoev năm 2002, Nginx chạy trên Unix, Linux, các biến thể BSD, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX và Microsoft Windows. Nginx là miễn phí và là phần mềm mã nguồn mở.

II. So sánh Nginx và Apache

1. Tổng quan chung

2. Kiến trúc

Apache hoạt động dựa trên kiến trúc hướng quy trình. Nginx hoạt động dựa trên kiến trúc hướng sự kiện.

3. Nội dung tĩnh và động

4. Cấu hình

5. File và giải thích dựa trên URI

6. Module

7. Hỗ trợ, tương thích, tài liệu

III. Kết hợp Nginx và Apache

Exit mobile version