Site icon LCDUNG

Lead Engineer trông như thế nào?

Gần đây, anh PM cũ đã hỏi tôi về cách tôi nhìn nhận một người nào đó đủ tiêu chuẩn trở thành Lead Engineer (LE)/ Tech Lead tương lai. Đây là điều mà tôi chia sẻ và với phản hồi tích cực và quan điểm của riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ nó có thể hữu ích cho các Manager, CTO, Tech Lead, Team lead hay engineer, v.v…

Mặc dù cách đặt title, level và expectations ở mỗi công ty có thể hơi khác một chút, nhưng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp các engineer phát triển hơn nữa hiểu rõ việc mà tôi đã may mắn được trãi nghiệm.

Tôi nhìn vào năng lực của Lead Engineer được thể hiện trên một số khía cạnh. Lead Engineer có khả năng và kỹ năng của một Senior Engineer. Nhưng hơn thế nửa vì họ có thêm một số yếu tố sau:

Năng lực của Lead Engineer

Về Technical

Scope

Hoạt động kỹ thuật

Về con người và quản lý dự án

Scope

Estimate

Về cải tiến team

Giao tiếp

Cải tiến liên tục

Dẫn dắt

Chắc chắn có những năng lực khác cũng quan trọng mà ai đó ở cấp độ này cần như Tư duy về product, Interview, Design Focus, Business Orientation, v.v… và những điều này có thể cực kỳ mạnh mẽ đối với phát triển của các cá nhân.

Khi nghĩ về những năng lực cốt lõi sẽ được thể hiện Lead Engineer? Thì những điều trên là những điều mà tôi thường xuyên nghĩ đến, với những suy nghĩ đó, nó để giúp các senior engineer tiềm năng thành công và phát triển lên vị trí Lead Engineer / Tech Lead tại một công ty phần mềm chuyên nghiệp.

Exit mobile version