Khắc phục lỗi Confluence trên Server CentOS 7

Khi sử dụng Confluence trên server riêng đôi khi bị lỗi vì cài đặt các package ảnh hưởng đến folder cài đặt chẳng hạn. Khi server bị lỗi việc kết nối gián đoạn thường thấy thông báo ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.

Để xử lý tình trạng này mình đưa ra 1 số giải pháp khắc phục như sau:

 1. Stop Confluence rồi sau đó start lại. Nếu cách này vẫn không khắc phục được thì làm cách thứ 2.
  cd /opt/atlassian/confluence/bin/
  # Stop 
  ./stop-confluence.sh
  
  # Start
  ./start-confluence.sh
 2. Restart lại server. Nếu cách này vẫn không khắc phục được thì làm cách thứ 3. Chắc chắn sẽ được.
 3. Nếu có backup dữ liệu hằng ngày, thì Uninstall  gói cài đặt Confluence sau đó Install lại. Sau đó Restore lại dữ liệu đã được backup.
  Uninstall Confluence bằng cách vào folder đã cài đặt confluence chạy lệnh Uninstall
  cd /opt/atlassian/confluence/
  ./Uninstall

  Sau khi Uninstall, restart lại server và install lại và restore dữ liệu lại.
  https://confluence.atlassian.com/doc/installing-confluence-on-linux-143556824.html

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.