JDBC là khỉ gì? từ thời đồ đá người ta đã dùng nó và tương lai thì sao?

JDBC là khỉ gì?

JDBC là công cụ thô sơ nhất được dùng từ thơi đồ đá để giúp kết nối CSDL trong ứng dụng Java.

JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity, nó là ứng dụng mã nguồn mở cho Java, giúp ứng dụng Java thực hiện kết nối, làm việc với CSDL.
Nó cho phép ta thực hiện các thao tác chuy xuất, update dữ liệu với CSDL quan hệ bằng việc sử dụng các câu lệnh SQL.

JDBC Workflow

Ứng dụng Java sử dụng JDBC làm việc với CSDL thông qua trình tự 7 bước như sau.

 1. Tạo kết nối đến database
 2. Gửi SQL query đến database sử dụng JDBC driver tương ứng
 3. JDBC driver kết nối đến database
 4. Thực thi câu lệnh query để lấy kết quả trả về (số bản ghi lấy được, số bản ghi được update/delete)
 5. Gửi dữ liệu đến ứng dụng thông qua Driver Manager
 6. Xử lý dữ liệu trả về
 7. Đóng (giải phóng) kế nối đến database

Vậy “vấn đề” gặp phải khi sử dụng JDBC là gì.

 • Ta phải lặp đi lặp lại những dòng code giống nhau trong ứng dụng chỉ để lấy dữ liệu từ database.
 • Chúng ta phải vất vả vởi việc map giữa Object Java với các table tương ứng trong database.
 • Tốn nhiều công sức để thay đổi từ hệ quản trị CSDL này (MySQL) sang một hệ quản trị CSDL khác (Oracle).
 • Khó khăn trong việc tạo các giao tiếp/liên hệ giữa các table, lập trình OOPs.

Và rồi Hibernate ra đời, nó mang trong mình nhiều công cụ hữu ích giúp cho việc kết nối với CSDL một cách thuận tiện, dễ dàng hơn. có thể hóa giải được các “vấn đề” trên bạn có thể xem Hibernate là khỉ gì?

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.