Hướng dẫn cài đặt xampp trên windows

Sau khi sử dụng Xampp + tài liệu cóp được tổng hợp lại Xampp như sau:

XAMPP là phần mềm tích hợp các phần mềm dành cho Web Server có thể cài đặt được trên nhiều nền tảng khác nhau.

 X đầu tiên trong cụm từ XAMPP ám chỉ cross-platform nghĩa là XAMPP có thể chạy trên Windows,  Linux, Mac OS, Solaris.

A = Apache, XAMPP bao gồm 1 Apache HTTP Server giúp chạy các ứng dụng web.

M = MySQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL cũng được bao gồm trong XAMPP

P = PHP – ngôn ngữ lập trình PHP

P = Perl – tích hợp thư viện PEAR (Xem thêm thông tin tại http://pear.php.net/)

Ngoài ra XAMPP còn hỗ trợ các thành phần khác như: Webmail – FTP – SSL, OpenSSL, pdf class, mhash, IMAP C-Client….

Ta tiến hành cài đặt phần mềm XAMPP

1. Bạn tải phần mềm XAMPP bản mới nhất 2015 tại địa chỉ: https://www.apachefriends.org

2. Tiến hành chạy file cài đặt XAMPP đã tải về ở trên

3. Bạn nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt

4. Tiếp tục chọn Next. Hiện tại, trong mục Select a folder, mặc định là C:\xampp, nghĩa là bạn đang cài đặt phần mềm vào thư mục xampp của ổ đĩa C. Tuy nhiên, nếu để ở ổ C, khi bạn cài lại máy tính sẽ có khả năng bị xóa mất thư mục cài đăt đó. Trong ví dụ này, mình sẽ cài đặt phần mềm XAMPP vào ổ đĩa D: bằng cách xóa đường dẫn “C:\xampp” và thay bằng “D:\xampp” trong phần Select a folder.

5. Khi đó, thư mục cài đặt sẽ được chuyển sang ổ D:\xampp. Tiếp tục nhấn Next

6.Chọn Next

 

 

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Hello, my name is Dũng (Johnny). Welcome to my blog.

As I’m a developer, I write about topics related to the field of programming, mainly from a technical point of view. On this blog you’ll find posts which encourage discussion, information about development trends, case studies, reviews, tutorials, tips on how to improve your effectiveness, and anything else that might be fascinating to people from the IT industry.
I love PHP, NodeJS, Java,... and Fullstack.