Hướng dẫn cài đặt SSH KEY cho server Linux

Mục lục1. SSH Key hoạt động như thế nào?Thành phần chính của một SSH Key2. Tạo SSH KeyTrên WindowsTrên Linux (Mac/Ubuntu/LinuxMint,..)3. Cấu hình Public key trên ServerTắt chức năng sử dụng mật khẩu Lý do bạn nên sử dụng SSH Key thay password Root: Bảo mật hơn việc sử dụng password gấp n+1 lần. Hacker sẽ không thể tấn công bằng Brute Force Attack để đánh cắp password root được. Tiện lợi trong việc chứng thực vào một hoặc nhiều server nếu không đặt password cho SSH Key thì càng tiện =]]. Dễ dàng cấp phát quyền cho ai đó làm việc trên một server hoặc nhiều server.   1. SSH Key hoạt động như thế nào? SSH Key hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập vào server bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) trên thiết bị truy cập lưu trữ và key công khai(Public Key) trên server lưu trữ. Nội dung mã hóa trong 2 key này hoàn toàn khác nhau nhưng Server sẽ tự mã hóa Public Key theo một chuẩn RSA và đối chiếu với Private Key nếu 2 key này giống nhau là hợp lệ. Thành phần chính của một SSH Key Khi tạo ra một SSH Key, bạn cần biết sẽ